کابل USB 3.0 دو سر نری(لینک) به طول 1.5 متر1.5m USB 3.0 link cable


70,000 تومان

1 در انبار